Nasza szkoła wzięła udział w Akcji “Gdzie są nasze patronki”, zainicjowanej przez Bank BNP Paribas ( https://www.bnpparibas.pl/patronki ) w marcu 2021 roku, aby upamiętnić dokonania wybitnych kobiet i zachęcać szkoły do nadawania żeńskich imion.

Dzięki wsparciu z funduszy banku BNP Paribas dokonaliśmy procesu nadania imienia Marii Montessori naszej szkole, upamiętniliśmy jej postać na wiele sposobów ( mural, spektakl, gazetka szkolna ), zakupiliśmy mnóstwo montessoriańskich materiałów rozwojowych oraz sfinansowaliśmy szkolenia metody Montessori dla kadry naszych nauczycieli, głównie przedmiotowców.

Teraz zbieramy owoce programu, a postać Marii Montessori jest coraz bliższa naszym uczniom, nauczycielom, rodzicom i lokalnej społeczności Gostynia.