Rekrutacja dzieci do Przedszkola Jedność

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Jedność potwierdzają kontynuację pobytu dziecka w nowym roku szkolnym poprzez złożenie deklaracji kontynuacji edukacji w przedszkolu.

Kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola Jedność ( zasady pierwszeństwa):

  • dzieci pięcioletnie i sześcioletnie
  • dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do Przedszkola/Szkoły Jedność
  • dzieci pracowników Przedszkola/Szkoły Jedność
  • dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących

Rekrutacja dzieci odbywa się do wyczerpania miejsc!