Laboratoria Przyszłości w naszej szkole:

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest kształtowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Nasza szkoła otrzymała środki na realizację programu Laboratorium Przyszłości, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać kreatywne myślenie, praktyczne umiejętności, stosowanie nowych narzędzi technologicznych oraz zdolności konstrukcyjne.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania.

Otrzymane przez nas wsparcie to 30 000,00 zł, które przeznaczyliśmy na sprzęt do prowadzenia zajęć z techniki, robotyki, zajęć kulinarnych oraz na zakup sprzętu audio-video.
Informacje na temat realizacji tego projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły lub Facebook-u.

Więcej informacji na temat tego projektu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria/