O NAS


Przedszkole Jedność dba o rozwój umysłu, ciała i duchowości małego dziecka. “Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.” Dr Maria Montessori


Rozwój umysłu i edukację realizujemy poprzez:

 • doświadczanie i emocje
 • wszystkie zmysły
 • zabawę

 • Wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i przejście od dzieciństwa do dorosłości. Nasze przedszkole pomaga dzieciom i ich rodzicom w tym zadaniu. Podstawą jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i emocjonalny i kierowaniu go do całościowego wzrostu. W podejściu Montessori ważne jest przede wszystkim Dziecko, dla którego nauczyciel Montessori przygotowuje oraz dba o tzw. przygotowane otoczenie (środowisko), w którym dzieci mogą swobodnie pracować z wybranymi przez siebie materiałami. Dzieci mają wrodzoną chęć do uczenia się, a przy tym nauka ich nie męczy, ale raczej zachwyca i czyni szczęśliwymi. Wykonywanie celowych prac przez dziecko pod przewodnictwem dorosłego prowadzi do rozwoju jego koncentracji i samodyscypliny. Dziecko może pracować w zgodzie z własnymi możliwościami, we własnym tempie i w spokoju. Rodzic czy nauczyciel powinni umieć obserwować dziecko i przygotowywać dla niego odpowiednie materiały i zadania, by wspomóc jego chęć dążenia do rozwoju, a nie hamować ją.


  Przygotowane otoczenie charakteryzuje się:

 • pięknem, porządkiem, jest rzeczywiste, proste i dostępne
 • dzieci mają zapewnioną wolność do pracy, ale jednocześnie umieć podążać według wyznaczonych zasad, które pozwalają na pracę jako część grupy.
 • dzieciom zapewniamy przystosowane dla nich materiały, które wspierają odkrywanie świata i umożliwiają im rozwój niezbędnych umiejętności.
 • istnieją mieszane grupy wiekowe, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zdolności życia w społeczeństwie i uczyć się od siebie wzajemnie zgodnie z własnym tempem rozwoju.

 • Co jest rolą nauczyciela?

  Rolą nauczyciela jest natomiast obserwowanie dziecka, a jego ciągłym celem jest coraz rzadsza interwencja w miarę rozwoju dziecka. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stworzenie atmosfery spokoju, bezpieczeństwa, porządku i radości, oraz powinien być dostępny dla dziecka, by w razie potrzeby pomóc mu czy zachęcić do działania. Takie podejście pomaga dziecku w rozwoju poczucia pewności siebie i wewnętrznej dyscypliny. Z młodszymi dziećmi, nauczyciel pracuje poprzez demonstrowanie im użycia materiałów czy zadań odpowiednich dla ich indywidualnego rozwoju.


  Nauka nie musi być nudna

  Dziecko zapamiętuje 5% tego, co usłyszy, 20% tego co zobaczy ale aż 80% tego, co zrobi i sprawdzi na własnej skórze. Nauka przez doświadczenie to właśnie edukacja poprzez działania i odczuwanie. Nasze dzieci są odkrywcami, którzy głównie wykorzystują swoje zmysły, budując siebie i swój intelekt poprzez przyswajanie tego, co istnieje w ich otoczeniu – języka, zwyczajów, kultury, pojęcia piękna. Nauka poprzez wszystkie zmysły stanowi doskonałe narzędzie indywidualizujące pracę oraz zachęca uczniów do odkrywania, eksperymentowania, stawiania pytań i poszukiwania rozwiązań. Nauka wielozmysłowa sprzyja więc aktywizowaniu potencjalnych możliwości, które tkwią w każdym dziecku. Dowodami na skuteczność metody Marii Montessori są dzieci skoncentrowane na swoich zadaniach, dążące do samodzielności, budujące wiarę w siebie i z ufnością patrzące na świat. Dzieci odpowiedzialne, umiejące współczuć drugiemu, chętne do pomocy i wykazujące się dużą inicjatywą społeczną. Dzieci pełne cierpliwości i nie poddające się w swoich staraniach. Dzieci rozumiejące, czym jest szacunek i honor i umiejące to wyrazić wobec siebie i innych. Dzieci radosne! Nie zapominamy jednak o nauce przez zabawę. Wpływa ona na rozwój i zainteresowania dziecka, kształtuje wyobraźnię, pobudza myślenie i aktywność. Przynosi radość, odprężenie i twórcze pomysły. Zabawy sprawiają, że nauka jest dla dziecka przyjemnością.


  Rozwój ciała- rozwój fizyczny dziecka realizujemy poprzez:

 • zrównoważone jedzenie
 • profilaktykę zdrowia 
 • ćwiczenia fizyczne

 • Zrównoważone jedzenie:

  Dieta jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Przedszkole propaguje w teorii i praktyce wiedzę o racjonalnym żywieniu dzieci, opartą na osiągnięciach współczesnej nauki o żywności, żywieniu człowieka oraz wybranych elementach dietetyki według medycyny chińskiej. Stosowanie tej wiedzy w praktyce pozwala stworzyć optymalne warunki do rozwoju: zapewnia prawidłową odporność młodego organizmu; sprzyja harmonijnemu rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu dziecka. W ramach racjonalnego żywienia posiłki dla dzieci przygotowywane są z uwzględnieniem pór roku, wieku dzieci oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.


  Prawidłowego żywienie w rozwoju dziecka uwzględnia:

 • zapotrzebowanie na składniki odżywcze i energię metaboliczną w pożywieniu 
 • indywidualny dobór częstotliwości i pór posiłków w ciągu dnia 
 • właściwe proporcje produktów z pięciu grup składników odżywczych w dziennej racji pokarmowej (białko, kwasy tłuszczowe, węglowodany, składniki mineralne, witaminy)  
 • wpływ poszczególnych składników odżywczych na rozwój układów fizjologicznych (układ nerwowy, układ krążenia, układ pokarmowy, aparat ruchu)

 •  

  Komponowanie i przygotowanie posiłków zapewnia:

 • odpowiednią strawność pokarmu i optymalne przyswajanie składników odżywczych
 • udział produktów o pięciu smakach w dziennej racji pokarmowej i ich wpływ na równowagę energetyczną organizmu
 • metody obróbki termicznej produktów żywnościowych zapewniające najwyższą zawartość pełnowartościowych składników odżywczych (witaminy, tłuszcze, węglowodany złożone, białko)
 • urozmaicenie posiłków jako warunek zaspokojenia potrzeb organizmu
 • żywienie dzieci z nietolerancjami pokarmowymi
 • Posiłki przygotowuje i dostarcza firma „Smakuś”- pani Ewa Walkowiak z Ponieca.
   

  Profilaktyka zdrowia to coroczne badania profilaktyczne:

 • wad postawy
 • wad wzroku
 • wad wymowy 
 • zagrożenia dysleksją
 • Ich wczesne wykrycie pozwala na wczesne podjęcie ćwiczeń, działań medycznych lub/i terapeutycznych, co skutkuje szybką poprawą i daje dużą skuteczność w ich niwelacji.
    

  Ćwiczenia fizyczne:

 • codzienna gimnastyka 
 • długie spacery i zabawa na świeżym powietrzuzawody sportowe i grupowe zabawy

 • Rozwój duchowy dziecka wspieramy poprzez:

 • uwrażliwianie na sztukę, piękno, estetykę 
 • uwrażliwianie na relacje międzyludzkie, propagowanie najwyższych wartości: miłości, przyjaźni, szacunku, akceptacji 
 • lekcje ciszy i koncentracji 
 • elementy medytacji chrześcijańskiej

 • Medytacja chrześcijańska dla dzieci to:

 • nauka bycia w ciszy, bycia ze sobą 
 • szacunek dla siebie i drugiego człowieka 
 • forma modlitwy serca
 • nauka koncentracji i uwagi; otwarcia się na innego człowieka

 •  

  Dzieci rozwijają się nie tylko fizycznie i umysłowo, ale i duchowo.

  Od samego początku życia jest w nas naturalny potencjał doświadczenia obecności Boga i skłonność do modlitwy. Większość współczesnych psychologów zgadza się dzisiaj ze stwierdzeniem, że dzieci wykazują silne poczucie duchowości i powszechne są u większości dzieci doświadczenia przeżyć religijnych czy duchowych. Każde dziecko posiada w sobie wrodzoną zdolność przebywania w chwili obecnej, przez co otwarte jest i gotowe na duchowy wymiar. Ważne jest, aby również w rozwoju duchowym stworzyć dzieciom właściwe podstawy i bazę; pokazać kierunek i inspirować dobrem i miłością. Jednym ze sposobów na doświadczenie miłości i łączności z Bogiem jest nauczenie dzieci modlitwy. Istnieje wiele form modlitwy. Przedszkole Jedność wybrało jedną z nich, jaka jest medytacja chrześcijańska, której praktyka rozwinęła się w IV – VII w. W tradycji Kościoła doświadczenie to nazywane jest modlitwą wiary, modlitwą kontemplacyjną czy też modlitwą czystą. Ta stara tradycja modlitwy wypływająca ze źródeł starożytnego monastycyzmu jest dzisiaj stale praktykowana i nauczana. Praktyka Medytacji Chrześcijańskiej jest dla wszystkich dzieci, bez względu na ich błyskotliwość, intelekt, temperament i umiejętność usiedzenia w spokoju. Wiele dzieci opowiada, że czasem medytują z samych siebie, wtedy gdy czują się opuszczone, smutne, czy rozdrażnione.

  Na czym oparta jest Medytacja?

  Medytacja jest właśnie oparta na doświadczaniu. Powodem, dla którego dzieci mogą ją zaakceptować jest to, że nie muszą w niej myśleć. Nie potrzebują nic konceptualizować, czy też próbować ją wyjaśniać, dowodzić lub uzasadniać, uczyć się na pamięć. Po prostu doświadczają jej. Istotą praktyki modlitwy medytacyjnej w grupie jest zawsze bycie w drodze z innymi oraz pielęgnowanie ciszy wzmacniającej koncentrację, uważność i szacunek dla wszystkich razem i dla każdego z osobna. Medytacja uczy uważności, skupienia oraz szacunku dla drugiego człowieka. Praktyka medytacji w naszym przedszkolu prowadzona jest pod patronatem i przy pomocy Lubińskiego Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej w Klasztorze O. O. Benedyktynów w Lubiniu. Przedszkole corocznie organizuje wspólne wyjazdy i spotkania medytacyjne w Klasztorze w Lubiniu dla Rodziców i osób zainteresowanych medytacją chrześcijańską.

  Przedszkole uczestniczy w Programie Powszechnej Dwujęzyczności.

  Program Powszechnej Dwujęzyczności to program wspomagany merytorycznie przez Yellow House English, promujący wprowadzanie dziecka w świat dwóch języków równolegle. Yellow House English odnosi sukcesy w ponad 40 krajach przede wszystkim dzięki autorce Claire Selby i jej nowoczesnym propozycjom programowym i metodycznym.

  Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

  Wszystko zostało metodycznie zaplanowane od urodzenia aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

  „Tom and Keri” to serial animowany do nauki angielskiego stworzony specjalnie z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym (3-6). Śledząc przygody bohaterów przedstawione w atrakcyjny, prosty sposób, dzieci bez trudu, całkiem naturalnie przyswajają nowy język. Zapoznają się z podstawowym, dostosowanym do wieku słownictwem i strukturami gramatycznymi. Program daje im szansę opanowania 500 wyrazów i zwrotów angielskich.

  – zestawy do domu: https://sklep.yellowhouseenglish.com/pages/zestawy-kursu-do-domu