Szkoła oferuje:

                                                                                                                                                                                                                                     
 • grupy mieszane wiekowo ( 6-9 lat; 9-12 lat; 12-15 lat ), pod opieką 2 nauczycieli                                             
 • godziny otwarcia: 7.30-16.00; obowiązkowy pobyt 8.00-14.00                                                                     
 • 2 posiłki dla wszystkich: śniadanie, obiad                                                                                   
 • nauka w szkole- bez zadań domowe                                                                                             
 • codzienne zajęcia ruchowe                                                                                                     
 • codzienna nauka języka angielskiego; współpraca z native-speaker                                                                                                                                        
 • projekty indywidualne i grupowe                                                                                               
 • badania profilaktyczne (wad postawy, dysleksji, wad wymowy)                                                               
 • konsultacje logopedyczne                                                                                                       
 • przedmioty – w systemie projektowym/blokowym                                                                                   
 • codziennie 2-3 godz. pracy własnej                                                                                         
 • sala odpoczynkowa; biblioteka i czytelnia z komputerem                                                                         
 • telefon dostępny cały dzień bez ograniczeń ( brak komórek )                                                                   
 • wycieczki, spotkania integracyjne i zajęcia doświadczalne  zajęcia dodatkowe – dla chętnych, odpłatnie                         
 • czesne: 300 zł ( rodzeństwo- 250) + koszty wyżywienia