Szkoła oferuje:

 • grupy mieszane wiekowo ( 6-9 lat; 9-12 lat; 12-15 lat )
 • godziny otwarcia: 7.30-15.30; obowiązkowy pobyt 8.00-14.00
 • codziennie 1-2 godz. pracy własnej ; nauka w szkole- minimum zadań domowych
 • ocenianie kształtujące; nauka komunikacji bez przemocy
 • medytacja i ćw. koncentracji; nauka uczenia się ( mapy myśli, techniki zapamiętywania, notatki wizualne itp.)
 • codzienne zajęcia ruchowe
 • projekty indywidualne i grupowe
 • przedmioty – w systemie projektowym/blokowym
 • telefon dostępny cały dzień bez ograniczeń ( brak komórek )
 • wycieczki, spotkania integracyjne i zajęcia doświadczalne zajęcia dodatkowe – dla chętnych, odpłatnie
 • zajęcia adaptacyjne w sierpniu dla nowo przyjętych uczniów
 • szkolenia i warsztaty dla rodziców
 • obiady dla chętnych uczniów