Szkoła Podstawowa Jedność wg koncepcji Marii Montessori to wspólny pomysł nauczycieli i rodziców naszego przedszkola. Chcemy, aby nasze dzieci mogły kontynuować naukę w systemie Montessori na dalszych etapach edukacji, która może i powinna być przyjemna, rozwijająca, motywująca do poznawania świata, samodyscypliny i ochoty do nauki.

Chcemy, aby nasi absolwenci byli samodzielni i cechujący się samodyscypliną oraz automotywacją płynącą z satysfakcji, a nie z motywacji zewnętrznej. Chcemy, aby nauczyli się konstruktywnej komunikacji i współpracy z innymi, w poszanowaniu dla drugiego człowieka. Liczymy, że wyjdą z naszej szkoły pełni wiary w siebie, otwarci na świat, naukę, inność osobową, kulturową oraz nowe życie, które ich czeka.

Szkoła uzyskała pozytywną opinię Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty ( postanowienie nr 110.3.56.2018). 

Co to jest pedagogika Marii Montessori?

Nazwa metody pochodzi od nazwiska włoskiej lekarki, biologa, pedagoga Marii Montessori, która żyła w latach 1870-1952. Jako profesor Instytutu Pedagogicznego Uniwersytetu Rzymskiego zajęła się tworzeniem tzw. Casa dei Bambini ( Domów dla Dzieci ), gdzie tworzyła odmnienne, korzystne dla rozwoju dzieci otoczenie, pomoce rozwojowe i wymyślała nowe aktywności. Zaskoczona koncentracją i samodyscypliną u małych dzieci odkryła, że mają one potrzebę porządku, swobodnego wyboru zajęć, powtarzania czynności i ruchu. Sprzyja temu „chłonny umysł”, który jeśli mu się nie przeszkadza, pokazuje wszystkie swoje możliwości i zapewnia dziecku najlepszy rozwój.

Metoda stawia na:

 • wolność rozumianą jako swoboda wyboru aktywności, materiałów, komunikacji, podążania za swoimi zainteresowaniami i talentami;
 • samodyscyplinę, która płynie z wnętrza dziecka, z automotywacji i zainteresowania, a nie z przymusu i motywacji zewnętrznej;
 • samodoskonalenie, które wynika z powtarzania ćwiczeń, nauki na błędach i pracy wewnętrznej;
 • samodzielność i naukę przez doświadczanie, wykorzystujące myślenie koncepcyjne, kombinatorykę
 • szacunek dla indywidualnego tempa pracy, nauki i rozwoju dziecka
 • organizację odpowiedniego otoczenia
 • rolę nauczyciela jako przewodnika i obserwatora
 • współpracę w grupach zróżnicowanych wiekowo.
 • Zdaniem Marii Montessori, edukacja to pomoc w życiu, nie cel sam w sobie, ani gwarancja szczęścia i sukcesu.
  Podejście montessoriańskie to przede wszystkim postawa wspierająca rozwój pozytywnych cech osobowościowych dziecka: pewności siebie, poczucia własnej wartości, pragnienia uczenia się, kreatywności i upodobania do prostych radości. To one dopiero dają człowiekowi siłę, radość i sukces.

  Co odróżnia szkołę Montessori od innych placówek?

 • sale dopasowane do potrzeb i aktywności ruchowej dziecka
 • materiały rozwojowe, inspirujące do przejścia od myślenia nieświadomego do świadomego; opracowane naukowo, izolujące cechy tzn. skupiające uwagę na jednym zagadnieniu, wykorzystujące wszystkie zmysły, dostosowane do wzrostu i siły dziecka, estetyczne i zachęcające do aktywności, zawierające kontrolę błędu
 • brak dzwonków i podziału na lekcje w stałych odcinkach czasowych
 • małe grupy zróżnicowane wiekowo ( 6-9; 9-12; 12-15), w których starsze umacniają swoje umiejętności, a młodsze są stymulowane przez aktywności starszych w zakresie pomocy, wzajemnego szacunku i wymiany wiedzy
 • korzystanie z podręczników i ćwiczeń w szkole ( bez noszenia ich do domu )
 • sposób komunikacji opartej na aktywnym słuchaniu, dyskusji z poszanowaniem drugiego czowieka i wyrażaniu swoich myśli
 • rola nauczyciela - nie jest wykładowcą/podawcą wiedzy, lecz inspiratorem, przewodnikiem i pomocnikiem dziecka; wychowawcą całkowicie do dyspozycji dziecka; jego cechy to: cierpliwość, umiejętność opiekowania się i służenia, umiejętność zainteresowania dziecka aktywnością, umiejętność aktywnego słuchania, zmysł obserwacji
 • pomoc dziecku w budowaniu samego siebie; poszanowanie indywidualnego rytmu rozwoju
 • budowanie umiejętności współpracy w grupie, bez rywalizacji i oceniania, raczej działania dla wspólnego efektu i dobra.
 • Dla jakich powodów warto zapisać dziecko do szkoły montessoriańskiej w Gostyniu?

  Dla wszystkich wymienionych wyżej. W naszej szkole jest szansa na naukę i pobyt bez stresu, w atmosferze zaufania i respektowania indywidualnych potrzeb, w tym potrzeby odpoczynku i zabawy. Sprzyja temu mała grupa uczniów, 2 nauczycielki w grupie.

  Nauka jest tak zorganizowana, że dzieci nie potrzebują robić ćwiczeń w domu, chyba że bardzo chcą. Wszystko, co trzeba, robią w szkole. Oczywiście realizujemy wymagany przepisami program nauczania MEN, który zatwierdziło już poznańskie kuratorium.

  W szkole montessoriańskiej unika się oceniania, raczej analizuje się sytuację i postępy dziecka, wspólnie uświadamia obszary do pracy i po prostu je wypełnia. Dziecko uczy się samodzielnego podsumowania swojej pracy, dzięki czemu wzrasta jego samoocena oraz umiejętność samodzielnego pokonywania trudności – nie dla pochwały czy oceny, lecz dla własnej satysfakcji.

  Dziecko w naszej szkole nauczy się zasad współpracy z innymi, budowania dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, słuchania i bycia słuchanym. Będzie budować poczucie własnej wartości, poznawać siebie w wielu aspektach, aby w przyszłości dobrze układać sobie życie zawodowo i prywatnie. Mówiąc krótko - będzie wiedzieć, czego chce i na co je stać.

  Liczymy też na współpracę z rodzicami, zwłaszcza w kwestiach wychowawczych, aby młody człowiek miał pełne wsparcie w każdym środowisku, w którym żyje.

  Szkoła rusza od 1 września 2019 r. Jest kontynuacją naszego przedszkola montessoriańskiego, które istnieje już 9 lat ( obecnie pod nazwą Przedszkole Niepubliczne Jedność w Gostyniu, ul. Górna 1A).