Przedszkole Niepubliczne Jedność realizuje model edukacji włączającej w ramach grantu otrzymanego w projekcie:
„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”,
finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego