Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – Projekt EFS Regulamin udziału w projekcie deklaracja...

Regulamin udziału w projekcie Deklaracja uczestnictwa Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – Projekt...

Informacja! Uprzejmie informujemy, że Przedszkole Niepubliczne Jedność pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ( Program 8.1.1.) na utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Oddziale przy ul. Górnej 1A. Szczegóły w zakładce „Projekt unijny 8....

Jesteśmy szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej. Szkoła spełnia wymogi Ustawy- Prawo Oświatowe:  realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ustawie; realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie niższym, niż łączny wymiar...