Zielone Opcje!

Przed nami Tydzień Zielonych Opcji pod hasłem: Final Call for Climate!
Wspólnie z wolontariuszami ze Stowarzyszenia Jeden Świat będziemy pracować nad sposobami otoczenia opieką naszych naturalnych zasobów oraz planety Ziemia w tym miejscu, na którym na niej jesteśmy!
Do zobaczenia

Teraz Zielone Opcje

Dni Otwarte – 4-8 luty 2019

Dni Otwarte

Zapraszamy do obserwacji pracy dzieci oraz organizacji szkoły podstawowej wg pedagogiki Marii Montessori w Gostyniu, ul. Reymonta 7. Podczas pobytu do dyspozycji rodziców będą nauczycielki oraz dyrektor szkoły, które chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Potrzebne jest obuwie zamienne oraz nieograniczona ciekawość i zainteresowanie.
Szkoła prowadzi nabór dzieci w wieku 6-8 lat.

Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Jesteśmy szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej.
Szkoła spełnia wymogi Ustawy- Prawo Oświatowe:  realizuje programy
nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ustawie;
realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie niższym, niż łączny wymiar
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania
szkoły publicznej danego typu; stosuje zasady klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; prowadzi dokumentację
przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; zatrudnia
nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje
określone dla nauczycieli szkół publicznych.
Szkoła uzyskała pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (
postanowienie nr 110.3.56.2018).