Przedszkolaki w tym tygodniu poznawały wszystkie szczeble nauki. Zaczęlismy od wycieczki do żłobka , poprzez szkołe podstawową a skończyliś my na liceum ogólnokształcącym.

Serdeczne podziekowanie dla pani Jagody ze żłobka, pani Magdy ze szkoły podstawowej oraz pani Agaty z liceum ogólnokształcacego za umożliwienie  zwiedzenia wszystkich trzech placówek.

Dziękujemy:)