Informacja!

Uprzejmie informujemy, że Przedszkole Niepubliczne Jedność pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ( Program 8.1.1.) na utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Oddziale przy ul. Górnej 1A.
W ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług OWP poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Niepublicznym Jedność w Gostyniu”, dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych wg metody Montessori, z codzienną nauką j. angielskiego, w zajęciach ruchowych i artystycznych oraz w zajęciach dogoterapii stymulujących rozwój i przeciwdziałających deficytom rozwojowym.

Dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będą miały zapewnioną opiekę terapeuty ruchowego i tyflopedagoga.

Pobyt dzieci będzie bezpłatny, z częściowym udziałem płatności za zajęcia dodatkowe – 90 zł/m-c ( udział w zaj. dodatkowych jest obowiązkowy ).

Szczegóły rekrutacji – w zakładce Rekrutacja. Zapraszamy!