„Pomóż mi zrobić to samemu”

Przedszkole Jedność jest przedszkolem ogólnodostępnym prowadzonym według koncepcji Marii Montessori.
Pracujemy codziennie w godz. 6.30-16.30.
Przyjmujemy dzieci zdrowe oraz dzieci z problemami rozwojowymi.

Oferujemy:

          
 • zajęcia dydaktyczne wg metody Marii Montessori ( nauka poprzez zmysły)                                                        
 • komunikację bez przemocy                                                                                                      
 • codziennie j. angielski                                                                                                                                                                                               
 • małe grupy; zawsze 2 nauczycielki w grupie                                                                                   
 • diagnozy funkcjonalne KORP                                                                                                   
 • opiekę logopedyczną                                                                                                           
 • badania profilaktyczne ( wad postawy, wad wymowy )                                                                           
 • lekcje ciszy i wprowadzenie do  medytacji chrześcijańskiej                                                                   
 • liczne wycieczki, spotkania   integracyjne i zajęcia doświadczalne                                                           
 • dietę dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka
 • Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami:

  • grupa terapeutyczna ( 5-8 osób )
  • wsparcie terapeutyczne ( rehabilitacja, integracja sensoryczna, neurologopedia, arteterapia, tyfloterapia, surdoterapia, dogoterapia, terapia ręki, terapia bilateralna i One Brain )
  • dietę dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka
  • pobyt i terapie nieodpłatnie
    Czesne: 200 zł; rodzeństwo: 150 zł; dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: bezpłatnie.
  Zapisy: cały rok Szczegóły w zakładce Rekrutacja