Katarzyna Konopka-Parzy - Dyrektor przedszkola
Agnieszka Przybylska-Stępień - z-ca dyrektora; wychowawczyni, nauczycielka Montessori
Iwona Pacholczyk - wychowawczyni, nauczycielka Montessori
Monika Flaczyk - wychowawczyni, nauczycielka Montessori
Katarzyna Kowalska- nauczycielka pedagogiki Waldorfa, pedagog specjalny
Maria Biniszkiewicz – nauczycielka j. Angielskiego
Natalia Kręcisz – pomoc nauczyciela
Maria Dopierała – pomoc nauczyciela
Elżbieta Strzelczak - neurologopeda
Marta Walkowiak - rehabilitantka, terapeutka ruchowa
Barbara Jankowiak – strażniczka czystości i porządku
Dorota Wojciechowska- strażniczka czystości i porządku